เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

Fashion design

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

ชุดใส่ทำงาน

Fashion design ชุดแฟนซี

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

ออกแบบเสื้อผ้า

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

Fashion design ชุดราตรี

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

Fashion design

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

วัยเด็ก

นางสังขานเมืองหลวงพระบาง ปี 1994

กิฟฟารีน

Luangprabang นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง ปี 1994 พ.ศ.2537 ประเพณีสงกรานต์ขบวนแห่นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พ.ศ.2537 นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พ.ศ.2537 และรองนางงาม นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พ.ศ.2537 และรองนางงามมาไหว้พระธาตุ นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางกับรองนางงามปี 1994 พุทธศักราช 2537 นางสังขารเมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง ปี 1994 พุทธศักราช 2537 นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง ปี 1994 พุทธศักราช 2537 สงฆ์น้ำพระวัดเซียงทอง นางสังขารเมืองหลวงพระบางนางขันทะลี พันทะวง มาไหว้พระธาตุก่อนที่จะเริ่มขบวนแห่นางสังขารปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัดตัดสินการประกวดนางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 คืนวัดประกวดนางสังขาร นางขันทะลี พันทะวง บ้านคีลี เมืองหลวงพระบางส่งเข้าประกวด นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 คืนวัดประกวดนางสังขารกับขันรางวัล นางขันทะลี พันทะวง แต่งตัวเพื่อเตรียมเข้าขบวนแห่นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 ไปร่วมสงฆ์น้ำพระบางที่วัดใหม่เมืองหลวงพระบาง นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 ในพิธีสงฆ์น้ำพระบาง ที่วัดใหม่ เมืองหลวงพระบาง งานสงฆ์น้ำพระบาง ที่วัดใหม่ เมืองหลวงพระบาง นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 สงฆ์น้ำพระบาง ที่วัดใหม่ เมืองหลวงพระบาง นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 ก่อนหน้านี้เคยไปร่วมขบวนแห่ปีขี่ครุฑ Khanthaly Phanthavong khanthaly Vaidhayakul นางขันทะลี พันทะวง นางสงกรานต์เมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 หน้าวัดเซียงทอง เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก นางขันทะลี พันทะวง นางสังขารเมืองหลวงพระบางปี 1994 พุทธศักราช 2537 วัยเด็ก