Fashion design

เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

Fashion design ชุดราตรี

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design ชุดแฟนซี

ชุดใส่ทำงาน

Fashion design

ออกแบบเสื้อผ้า

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

Fashion design

ประเทศลาว

กิฟฟารีน

เดินทางจากตลาดเช้าไปวังเวียง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

แม่น้ำซอง

เมืองวังเวียง

สนามบินวังเวียง

เดินทางกลับเวียงจัน

นางขันธรี ไวทยกุล และนางบุญมี คำพน

นางขันธรี ไวทยกุล และนางบุนมี คำพน