อ่านกระทู้ทั้งหมด ตั้งกระทู้ใหม่

รวมท่าโยคะ และท่าโยคะลดน้ำหนักภายใน 30 นาที


ท่าการฝึกโยคะหรืออาสนะ

การออกกำลังกายเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงในปัจจุบัน อาจจะอาศัยการออกกำลังโดยการวิ่งหรือว่ายน้ำ

การออกกำลังบางชนิดก็อาศัยเครื่องมือช่วยเช่นการใช้รถจักรยาน การวิ่งบนสายพานเป็นต้น แต่การออกกำลังกายของโยคะ หมายถึงการบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยังเป็นการบริหารจิตใจ และจิตวิญาณให้มีพลัง

การฝึกท่าโยคะเรียก Asanas เป็นการฝึกท่าโยคะและค้างท่านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง การฝึกโยคะจะเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือดและสารอาหารไปเลี้ยงประสาทไขสันหลังเพิ่ม การฝึกโยคะจะทำให้การทำงานของต่อมต่างๆรวมทั้งต่อมไร้ท่อทำงานดีขึ้น

ท่าของการฝึกโยคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะ และมีการสอดคล้องกับการหายใจเป็นการรวมกายและจิตร่วมกัน การฝึกท่าโยคะจะเป็นการฝึกประสาท ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ท่าที่ใช้สำหรับการฝึกโยคะมีมากมาย แต่จะแบ่งท่าการฝึกดังนี้ ท่าที่เป็นหลักในการฝึกโยคะมีดังนี้
1. Corpse Pose (shava-âsana)—
2. Forward Bend (pashcîmottâna-âsana)
3. Back Bend or Cobra (bhujanga-âsana)
4. Sitting Twist (mâtsyendra-âsana)
5. Mountain Pose (pârvata-âsana)—for cultivating stability
6. Tree Pose (vriksha-âsana)—an excellent exercise for improving your sense of balance
7. Standing Forward Bend (pâda-hasta-âsana)
8. Standing Side Bend or Triangle (trikona-âsana)
9. Warrior’s Pose (vîra-bhadra-âsana)
10. Shoulder stand (sarvânga-âsana)
11. Plough (hala-âsana)
12. Adept’s Pose (siddha-âsana)—a favorite posture for meditation
From : Fortune Stars  
Email : IP : 124.122.29.17

ลบ
ความคิดเห็นที่ 1 From : Fortune Stars
Date Time : 2012-01-13 18:54:05 IP: 124.122.29.17

ลบความคิดเห็นที่ 2 From : Fortune Stars
ท่าโยคะลดน้ำหนัก
Date Time : 2012-01-13 18:56:43 IP: 124.122.29.17

ลบความคิดเห็นที่ 3 From : Fortune Stars
ท่าโยคะลดน้ำหนักภายใน 30 นาทีDate Time : 2012-01-13 19:07:38 IP: 124.122.29.17

ลบความคิดเห็นที่ 4 From : Fortune Stars
ท่าโยคะเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ต้องการหัดใหม่
Date Time : 2012-01-13 19:17:40 IP: 124.122.29.17

ลบ


ข้อความ
ผู้ Post
PicPost รูปไม่เกิน 100 Kb(jpg เท่านั้น)
   
Check*