Fashion design

Fashion design

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design

Fashion design ชุดแฟนซี

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design ชุดราตรี

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

อ่านกระทู้ทั้งหมด ตั้งกระทู้ใหม่

รวมท่าโยคะ และท่าโยคะลดน้ำหนักภายใน 30 นาที


ท่าการฝึกโยคะหรืออาสนะ

การออกกำลังกายเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงในปัจจุบัน อาจจะอาศัยการออกกำลังโดยการวิ่งหรือว่ายน้ำ

การออกกำลังบางชนิดก็อาศัยเครื่องมือช่วยเช่นการใช้รถจักรยาน การวิ่งบนสายพานเป็นต้น แต่การออกกำลังกายของโยคะ หมายถึงการบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยังเป็นการบริหารจิตใจ และจิตวิญาณให้มีพลัง

การฝึกท่าโยคะเรียก Asanas เป็นการฝึกท่าโยคะและค้างท่านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง การฝึกโยคะจะเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือดและสารอาหารไปเลี้ยงประสาทไขสันหลังเพิ่ม การฝึกโยคะจะทำให้การทำงานของต่อมต่างๆรวมทั้งต่อมไร้ท่อทำงานดีขึ้น

ท่าของการฝึกโยคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะ และมีการสอดคล้องกับการหายใจเป็นการรวมกายและจิตร่วมกัน การฝึกท่าโยคะจะเป็นการฝึกประสาท ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ท่าที่ใช้สำหรับการฝึกโยคะมีมากมาย แต่จะแบ่งท่าการฝึกดังนี้ ท่าที่เป็นหลักในการฝึกโยคะมีดังนี้
1. Corpse Pose (shava-âsana)—
2. Forward Bend (pashcîmottâna-âsana)
3. Back Bend or Cobra (bhujanga-âsana)
4. Sitting Twist (mâtsyendra-âsana)
5. Mountain Pose (pârvata-âsana)—for cultivating stability
6. Tree Pose (vriksha-âsana)—an excellent exercise for improving your sense of balance
7. Standing Forward Bend (pâda-hasta-âsana)
8. Standing Side Bend or Triangle (trikona-âsana)
9. Warrior’s Pose (vîra-bhadra-âsana)
10. Shoulder stand (sarvânga-âsana)
11. Plough (hala-âsana)
12. Adept’s Pose (siddha-âsana)—a favorite posture for meditation
From : Fortune Stars  
Email : IP : 124.122.29.xxx

ลบ
ความคิดเห็นที่ 1 From : Fortune Stars
Date Time : 2012-01-13 18:54:05 IP: 124.122.29.xxx

ลบความคิดเห็นที่ 2 From : Fortune Stars
ท่าโยคะลดน้ำหนัก
Date Time : 2012-01-13 18:56:43 IP: 124.122.29.xxx

ลบความคิดเห็นที่ 3 From : Fortune Stars
ท่าโยคะลดน้ำหนักภายใน 30 นาทีDate Time : 2012-01-13 19:07:38 IP: 124.122.29.xxx

ลบความคิดเห็นที่ 4 From : Fortune Stars
ท่าโยคะเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ต้องการหัดใหม่
Date Time : 2012-01-13 19:17:40 IP: 124.122.29.xxx

ลบ


ข้อความ
ผู้ Post
PicPost รูปไม่เกิน 100 Kb(jpg เท่านั้น)
   
พิมพ์รหัส รหัสที่ต้องนำไปพิมพ์กรอก รูปกุญแจ กรอกรหัสตามที่เห็นด้วยครับ