แฟชั่นดีไซน์ โดย noyshop.comนางสงกรานต์หลวงพระบาง แฟชั่นดีไซน์ โดย noyshop.com

รับออกแบบเสื้อผ้า

การแต่งตัวที่สวยงาม เข้ากับบรรยากาศ และตรงกับบุคคลิกของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้น ของความสําเร็จ

เพราะสามารถสื่อสาร เอาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ออกมาให้คนอื่นเห็น ทําให้คนอื่นเข้าใจตัวเราได้ง่ายขึ้น ทั้งความคิดจิตใจ รสนิยม รวมทั้งความต้องการของเรา จึงทําให้ทุกอย่างที่ต้องการลงตัวได้ง่าย ในระหว่างกลุ่มคนที่มีความเหมือน หรือมีความต้องการในสิ่งเดียวกัน การออกแบบเสื้อผ้าเพื่อให้ตรงกับความเป็นตัวเรา ในโอกาสต่างๆ และสถานที่ที่เราจะไป จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก

น้อยรับออกแบบเสื้อผ้าให้โรงงาน ช่างตัดเสื้อ และบุคคลทั่วไป

โทรศัพท์ 088-885-4868