Fashion design

เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

Fashion design ชุดแฟนซี

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

Fashion design

ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design ชุดราตรี

Fashion design

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดใส่ทำงาน

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

งานหมั้นที่หลวงพระบาง

อาชีพเสริมกิฟฟารีน

วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง พิธีหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วัดเซียงทอง วัดสันติ