Fashion design

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

Fashion design

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design ชุดราตรี

Fashion design

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

ชุดใส่ทำงาน

เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design ชุดแฟนซี

งานหมั้นที่หลวงพระบาง

อาชีพเสริมกิฟฟารีน

วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง พิธีหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วันหมั้นที่บ้านน้อย เมืองหลวงพระบาง วัดเซียงทอง วัดสันติ