Fashion design ชุดเอนกประสงค์

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

Fashion design

เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

Fashion design

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

Fashion design ชุดราตรี

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design ชุดแฟนซี

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดใส่ทำงาน

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

ครอบครัว

อาชีพเสริมกิฟฟารีน

ในครอบครัว ญาติที่เมืองงอย ในครอบครัว เที่ยวบ้านสบแจก แขวงหลวงพระบาง น้อยย้าย เอื้อยปี้ น้าแสงอรุณ แม่เฒ่าที ยาย น้า และแม่ ยาย ป้าอ้วน น้อง และแม่ พ่อ จันทร์ประเสริฐ น้อง บุญยัง สมศักดิ์ ในครอบครัว นางขันทอง บุญยัง พ่อ เสิด ในครอบครัว เอื้อยเพ็ง เมฆ บ้านคีลี เมืองหลวงพระบาง งานแข่งเรือ บุญซวงเรือ วัดสบแจก เมืองปากแซง แขวงหลวงพระบาง แม่เฒ่าใบ เมืองหลวงพระบาง บ้านแม่เฒ่าใบ ที่เมืองหลวงพระบาง บุญยัง พันทะวง สมศักดิ์ พันทะวง ครอบครัวที่เวียงจันทร์ ครอบครัว ถ่ายที่เวียงจันป้า ครอบครัว ป้าดํา แม่ น้อยย้าย สุดาเพชร ถ่ายที่บ้านที่เวียงจัน ทําบุญบ้าน ทําบุญบ้าน ทําบุญบ้าน  ซอยเรวดี นายแพทย์สุรสิทธิ์ อัศาดมงคล มาพิธีทําบุญบ้าน ทําบุญบ้าน