Fashion design

เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

Fashion design

ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

Fashion design ชุดราตรี

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

Fashion design

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

ชุดใส่ทำงาน

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

Fashion design ชุดแฟนซี

เพื่อน

อาชีพเสริมกิฟฟารีน

นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนชื่อนางใหญ่ ที่บ้านคีลี เมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนชื่อนางใหญ่ ที่บ้านคีลี เมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อน ที่บ้านคีลี เมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อน ที่บ้านคีลี เมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล น้องสาว และเพื่อน ที่เวียงจันทร์ นางขันธรี ไวทยกุล ที่เมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล เมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล เมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อน เมืองหลวงพระบาง