Fashion design ชุดแฟนซี

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

ออกแบบเสื้อผ้า

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

Fashion design

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

Fashion design

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

Fashion design

ชุดใส่ทำงาน

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

Fashion design ชุดราตรี

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

ประเทศลาว

อาชีพเสริมกิฟฟารีน

เดินทางจากตลาดเช้าไปวังเวียง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

สพานข้ามแม่น้ำซอง

แม่น้ำซอง

เมืองวังเวียง

สนามบินวังเวียง

เดินทางกลับเวียงจัน

นางขันธรี ไวทยกุล และนางบุญมี คำพน

นางขันธรี ไวทยกุล และนางบุนมี คำพน