Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ชุดใส่ทำงานสาวออฟฟิต

เป็นชุดไว้ใส่ทำงาน

ชุดใส่ทำงานสไตล์นักกิฬา

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

Fashion design ชุดแฟนซี

Fashion design ชุดเอนกประสงค์

ออกแบบเสื้อผ้าชุดลำรอง

เสื้อผ้าวัยรุ่นสไตล์เกาหลี

Fashion design ชุดราตรี

เป็นชุดใส่เอนกประสงค์และใส่ออกงานเลื้ยงกลางวัน

Fashion design

ชุดทำงานใส่สบายๆคล่องแคล่ว

Fashion design

Fashion design

ชุดออกงานสังคมกลางคืน

ออกแบบเสื้อผ้า

ชุดใส่ทำงาน

ชุดใส่ออกงานกลางวัน

เสื้อผ้าแฟชั่น ออกแบบเสื้อผ้า

เรียนหนังสือ

อาชีพเสริมกิฟฟารีน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นางขันธรี ไวทยกุล ประกาศนียบัตร โรงเรียนตักส์ศิลาแฟชั่น ของนางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล กับครู นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล รับรางวัลจากคุณครู นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล รับรางวัล นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน นางขันธรี ไวทยกุล และเพื่อนนักเรียน โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อนนักเรียนโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ นางขันธรี ไวทยกุล สมัยเป็นนักเรียนเมืองหลวงพระบาง นางขันธรี ไวทยกุล กับพี่ชายและน้องชาย