กิฟฟารีน

กิฟฟารีน

ค้าหาภายในเว็บบอร์ดค้าหาภายในเว็บบอร์ด

อ่านกระทู้ทั้งหมด


หมอประสพสอนนิ่มๆ คนโง่หัวใจอยู่ที่ลิ้น จิตแพทย์แนะทุกฝ่ายพักผ่อนเพิ่ม อีคิว

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่กรมสุขภาพจิต รศ.น.พ. รณชัย คงสกนธ์ รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี เปิดเผยถึงแนวทางการปรับอารมณ์ความเครียดในภาวะสถานการณ์ การเมืองไม่ปกติ ว่า แต่ละฝ่ายน่าจะถอยกันคนละก้าว หากดึงดันความคิดและอุดมคติอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 3 ค. คือ
1. ความคาดหวัง ของแต่ละฝ่ายที่ไม่ตรงกัน นำไปสู่ความขัดแย้ง
2. คาดคั้นให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งขณะนี้มีสูงมาก และ
3. ความอาฆาต นำไปสู่การไม่ยอม ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในสังคมได้ เชื่อว่าสังคมไทยยังหาทางออกได้ หากแต่ละฝ่ายยอมหันหน้าเข้าหากัน เพราะถ้าความเครียดมีมากๆ จะนำไปสู่การตัดสินใจไม่ถูกต้องได้ โดยเฉพาะความเครียดที่สูงถึงขั้นผิดปกติทางจิต เป็นสิ่งที่ต้องระวัง

ด้าน รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี หัวหน้าโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม มหาวิทยาลัย มหิดล แนะนำว่า นายกรัฐมนตรีควรพักผ่อนมากๆ เพราะการพักผ่อนคือการบำบัดความเครียดโดยธรรมชาติ และว่าเป็นเรื่องดีที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ ชุมนุมยาวนาน เพราะไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดภาวะบีบคั้นอารมณ์แปรปรวน จนอาจนำไปสู่การนองเลือด จิตแพทย์มีบทบาทให้คำแนะนำ ไม่ได้หมายความว่า นายกต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวช แต่ท่านควรหาจิตแพทย์ ที่มีความรู้ให้คำแนะนำบ้าง ว่าทำอย่างไรให้ได้พักผ่อน อารมณ์แจ่มใส หรืออาจใช้หลักทางพระพุทธศาสนาทำให้จิตสงบ ปล่อยใจให้ว่าง หากจิตใจว่างจะมีอารมณ์แจ่มใส สามารถรับฟังคนอื่น ทำให้มีอีคิว หรือทักษะทางอารมณ์ ทำให้มองเห็นทางออกว่า ทำอย่างไรจะเปลี่ยนปัญหาตรงนี้ให้เป็นโอกาส ดังนั้นในช่วง 5 วันต่อจากนี้ แต่ละฝ่ายควรไปพักและคิดทบทวนว่า จะทำอย่างไร จึงจะหาทางออกไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย

ขณะที่ ศ.น.พ.ประสพ รัตนากร ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวว่า ภาษิตจีนบอกว่า ไม่มีสะพานอย่าเพิ่งข้าม วิตกเกินกว่าเหตุ ภาษิตของสเปนบอกว่า คนโง่หัวใจอยู่ที่ลิ้น คนฉลาดเก็บลิ้นอยู่ในหัวใจ.

From: www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9490000027728
From : Fortune Stars  
Email : IP : 124.121.24.54

ลบ
ข้อความ
ผู้ Post
PicPost รูปไม่เกิน 100 Kb(jpg เท่านั้น)
   
Captcha
^F4AfQ4XuNgj

รหัส
กิฟฟารีน